Palvelut

Rakennuttaminen

Toimimme tilaajan asiantuntijana ja edunvalvojana hankkeen jokaisessa vaiheessa. Vastaamme tilaajan puolesta rakennushankkeen läpiviennistä niin, että tilaajan asettamat laatu ja aikataulutavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti. Hoidamme hankkeen rakennuttamistehtävät tilaajan tarvitsemassa laajuudessa.

Työmaavalvonta

Teemme rakennus- ja talotekniikan valvontaa ja asiantuntijatehtäviä. Toimimme tilaajan edustajana työmaan valvojana huolehtien, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Kustannussuunnittelu ja -ohjaus

Laadimme kustannusarvioita hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseksi ajantasaisia ohjelmistoja hyödyntäen. Laadimme hankkeen eri vaiheiden kustannusarviot hankesuunnittelusta hankkeen toteutukseen.

Lämpökuvaukset ja tiiveysmittaukset

Teemme rakennusten lämpökuvaukset ja tiiviysmittaukset osana laadunvarmistusta/rakennusluvan vaatimia mittauksia. Mittaukset suorittaa pätevöitynyt henkilö (VTT:n henkilösertifikaatti) laadukkailla mittalaitteistoilla.

Energiatodistukset ja energiakonsultointi

Pätevöitynyt energiatodistuksen laatijamme laatii lakisäteisiä energiatodistuksia niin vanhoihin kuin uusiinkin rakennuksiin. Palveluihimme kuuluu myös jäähdytettyjen rakennusten energiasimulointi (ylemmän tason energiatodistukset).

Lisäksi teemme kokonaisvaltaista energiakonsultointia kaikenikäisiin rakennuksiin. Energiakonsultoinnin sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Konsultointi voi sisältää energiasimuloinnin lisäksi esimerkiksi esitettyjen ratkaisujen kustannustehokkuuden ja takaisinmaksuaikojen arviointia, ja usein parhaaseen tulokseen päästään kun energiatarkastelut suoritetaan aivan hankkeen alkuvaiheessa.

Kuntoselvitykset

Teemme kuntoselvityksiä ja rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä. Laadimme kuntoarvioita ja PTS-ehdotuksia. Osana laadunvarmistamista suoritamme pintakosteuskartoituksia ja olosuhde- sekä vedeneristemittauksia.

Kiinteistökatselmukset

Suoritamme talon- ja infrarakentamiseen liittyviä kiinteistökatselmuksia ja tärinämittauksia.