Palvelut

Energiatarkastus

LVIA-asiantuntijamme suorittama energiatehokkuustarkastus perustuu kiinteistössä (taloyhtiö tai muu kiinteistö) suoritettavaan kiinteistökierrokseen, kierroksella tehtyihin mittauksiin ja toimintatestauksiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta.

Tarkastus suoritetaan lämmityskaudella, jotta saadaan oikea kuva lämmitysjärjestelmän toiminnasta.

Raportointi kattaa mm. toimenpidesuosituksina seuraavat asiat:

 • huomautusten tekemisen havaituista vioista ja puutteista
 • toimenpide-esitykset (käyttötekniset toimenpiteet ja investoinnit)
 • suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä, joilla taloyhtiöllä on potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä
 • arvion mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäisen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin)
 • Energiatarkastuksesta on lisätietoa myös Motivan verkkosivulla: Motiva - Taloyhtiön energiatarkastus.

  Tarkastusten hinnoittelu

  Hinnoitteluperuste sovitaan rakennuksen laajuuden ja sijainnin perusteella.

  Ota yhteyttä ja kerromme lisää!


  talotekniikan asiantuntija, LVI-valvoja
  Henri Väisänen
  050 551 9844