Palvelut

Rakennuttaminen

Toimimme tilaajan asiantuntijana ja edunvalvojana hankkeen jokaisessa vaiheessa. Vastaamme tilaajan puolesta rakennushankkeen läpiviennistä niin, että tilaajan asettamat laatu ja aikataulutavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti. Hoidamme hankkeen rakennuttamistehtävät tilaajan tarvitsemassa laajuudessa.

Työmaavalvonta

Teemme rakennus- ja talotekniikan valvontaa ja asiantuntijatehtäviä. Toimimme tilaajan edustajana työmaan valvojana huolehtien, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Kustannussuunnittelu ja -ohjaus

Laadimme kustannusarvioita hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseksi ajantasaisia ohjelmistoja hyödyntäen. Laadimme hankkeen eri vaiheiden kustannusarviot hankesuunnittelusta hankkeen toteutukseen.

Kiinteistökatselmukset

Suoritamme talon- ja infrarakentamiseen liittyviä kiinteistökatselmuksia ja tärinämittauksia.

Kuntoselvitykset ja lämpökuvaukset

Teemme kuntoselvityksiä ja rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä. Kuntoselvityksen avulla saadaan kokonaiskuva kiinteistön kunnosta, korjaustoimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Laadimme myös kuntoselvitystä laajempia kuntoarvioita ja PTS-ehdotuksia. Osana laadunvarmistamista suoritamme pintakosteuskartoituksia, olosuhde- sekä vedeneristemittauksia ja lämpökuvauksia.

Lämpökuvauksen avulla voidaan paikantaa ja arvioida rakennusten ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa. Korjausrakentamisessa lämpökuvauksella voidaan havaita mahdolliset ilma- ja lämpövuodot ja näin parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Uudisrakentamisessa lämpökuvaus on hyödyllinen osa rakentamisen laadunvarmistusta. Lämpökuvausta voidaan hyödyntää taloteknisten järjestelmien tarkistamiseen, sen avulla voidaan tarkistaa esimerkiksi sähkökeskuksen kuntoa tai lattialämmityksen toimintaa.

Kiinteistön arvioiden ja selvitysten perusteella kiinteistön kunnossapito ja kiinteistön kuntoa koskeva päätöksenteko helpottuu.

Energiatodistukset ja energiakonsultointi

Pätevöitynyt energiatodistuksen laatijamme laatii lakisäteisiä energiatodistuksia niin vanhoihin kuin uusiinkin rakennuksiin. Palveluihimme kuuluu myös jäähdytettyjen rakennusten energiasimulointi (ylemmän tason energiatodistukset).

Lisäksi teemme kokonaisvaltaista energiakonsultointia kaikenikäisiin rakennuksiin. Energiakonsultoinnin sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Konsultointi voi sisältää energiasimuloinnin lisäksi esimerkiksi esitettyjen ratkaisujen kustannustehokkuuden ja takaisinmaksuaikojen arviointia, ja usein parhaaseen tulokseen päästään kun energiatarkastelut suoritetaan aivan hankkeen alkuvaiheessa.